Fatal tidsbegrænsning

Ved hjertestop regner man, i lægevidenskaben og anæstesiologien, 5 minutter for at være den kritiske grænse for, hvor længe hjernen kan være uden ilt, før hjerneskader opstår (Cerebral hypoxia). Der er tilfælde, hvor hjerneskade er rapporteret både ved kortere og længere perioder, men stadig meget langt fra de få sekunder, der benyttes i et Blood Choke. Er modtageren uden ilt i flere minutter, vil hjertet på et tidspunk stoppe med at slå. Derfor er det vigtigste sikkerhedsaspekt ved Blood Chokes altid, at grebet slippes senest, når modtageren besvimer.  Er man i tvivl om, hvorvidt modtageren er besvimet, løsnes grebet i 5-10 sekunder, før der strammes igen.