Førstehjælp ved kvælning

En af de eneste ting alle fagpersoner er fuldstændigt enige om er, at enhver, der benytter Blood Chokes, bør have forudgående kendskab til livreddende førstehjælp.
Uanset hvor dygtig og forsigtig man er, vil Blood Chokes altid udgøre en øget fare for modtageren. Man kan så diskutere, om det er mere eller mindre farligt end f.eks. at færdes i trafikken.
Selvom man aldrig får brug for førstehjælp i forbindelse med en Blood Choke, giver det alligevel en værdifuld ro og sikkerhed i udførslen.
Civilforsvaret og Falck udbyder jævnligt glimrende kurser af forskellig varighed. Jeg vil personligt anbefale deres udvidede grundkurser, og eventuelt kan man så nøjes med at møde til den del af undervisningen, der omhandler luftveje, kredsløb og genoplivning.

Jeg vil ikke her forklare livreddende førstehjælp, da dette er gjort glimrende andre steder på nettet. Jeg vil blot tilføje, at det altid er godt på forhånd at vide, hvilken adresse man opholder sig på, og hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. På hjertestarter.dk kan man se kort og downloade en mobil applikation, der viser vej til nærmeste hjertestarter. Her er det værd at bemærke Staffelovens § 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person. Det vil sige, at det kan være i orden at begå indbrud for at skaffe adgang til en hjertestarter, såfremt det skønnes at være livsnødvendigt.