Shock

Shock er ikke det samme som psykisk chok. Det er en fysisk tilstand, hvor der er for lidt blod tilgængeligt i kredsløbet. Opstår denne kritisketilstand, vil kroppen først forsøge at transportere blodet fra ikke livsvigtige organer, som huden og musklerne, for derved at presse det tilbage til kredsløbet og de livsvigtige organer. Hvis dette ikke genskaber et tilstrækkeligt blodtryk, vil de livsvigtige organer udvide deres blodbaner, hvilket igen sænker blodtrykket, og dermed forværrer situationen yderligere.

Undgå dehydrering under træning.

Væskebalancen har stor indflydelse på blodets volumen, altså hvor meget blodet fylder. Væskemangel kan medføre blodmangel i kredsløbet og dermed et lavere blodtryk og øget risiko for hypovolæmisk shock.